Výzva č. 99 – Pardubická nemocnice, vybavení pro onkologické pacienty

Výzva č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Pardubická nemocnice – vybavení pro onkologické pacienty

  • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016649

Předmětem projektu je modernizace přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Pardubické nemocnice, prostřednictvím kterého bude posílena schopnost reagovat na krizi související s COVID-19 či obdobnými pandemiemi a zkvalitněno poskytování zdravotní péče v celém Pardubickém kraji.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • Posílení schopnosti reagovat na krizi související s COVID-19, tj. zlepšení systému připravenosti řešení hrozeb.
  • Posílení odolnosti podpořených pracovišť, za účelem snížení smrtnosti.
  • Zvýšení připravenosti nemocnice na řešení pandemie a dalších potenciálních hrozeb.
  • Modernizace vybavení oborů, které léčí onkologicky nemocné pacienty.

Cíle stanovené v rámci projektu jsou plně navázané na specifický cíl 6.1 REACT-EU. Cílem jeho aktivit je posílit schopnosti ČR reagovat na krizi související s COVID-19, která plošně zasáhla celé území ČR. Dle znění SC 6.1 je za účelem zajištění dostatečných kapacit nemocnic a snížení smrtnosti pandemie mj. nutné posílit odolnost páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, zejména oddělení JIP, ARO, diagnostická a intervenční pracoviště.

Modernizací a pořízením přístrojového vybavení se významně zvýší kvalita poskytované péče. NPK, a.s. jako hlavní poskytovatel zdravotní péče v rámci Pardubického kraje tak bude moci poskytnout kvalitní a dostupnou péči onkologickým pacientům celé spádové oblasti. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení odolnosti a dovybavení vnitřní infrastruktury komplexního onkologického centra Pardubické nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných a krizových situací. Obory a pracoviště navázané na komplexní onkologické centrum budou díky nově pořízenému přístrojovému vybavení lépe vybavené s cílem co nejvíce snížit smrtnost onkologických pacientů v souvislosti s onemocněním COVID-19 či obdobnými hrozbami.

Projekt NPK, a. s., Pardubická nemocnice – vybavení pro onkologické pacienty je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.