Výzva č. 26 – Jednotný klinický informační systém NPK

Výzva č. 26 eGovernment I.

Jednotný klinický informační systém NPK

  • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005195
Cílem projektu je zavedení jednotného klinického informačního systému, který zajistí zdravotnickým pracovníkům Nemocnice Pardubického kraje, a. s., efektivní vedení zdravotnické dokumentace, rychlou dostupnost a sdílení informací při dodržování všech požadavků na bezpečnost a ochranu dat pacientů. Neméně důležitou oblastí nového klinického informačního systému je podpora projektu eHealth ČR.
Realizací projektu dojde k nahrazení současných oddělených a zcela rozdílných klinických informačních systémů jednotlivých nemocnic jednotným komplexním klinickým systémem s rozšířenou funkcionalitou. Přechod na jednotný klinický informační systém umožní vést jednotnou zdravotnickou dokumentaci, sjednotit základní procesy péče o pacienta, mít on-line dostupné informace v rámci kontinuity péče o pacienta, komunikovat s informačními systémy ostatních nemocnic a státními systémy budovanými v rámci eGoverment a eHealth projektů. Nový klinický informační systém ve shodě s elektronizací státní správy umožní přechod nemocnice na plně elektronickou zdravotní dokumentaci.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.