Výzva č. 31 – Zobrazovací techniky UZ

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Zobrazovací techniky UZ

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001541
Cílem tohoto projektu je zkvalitnění poskytování návazné péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu pracovišť nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
V rámci projektu dojde k modernizaci a pořízení ultrazvukových přístrojů nejenom pro oddělení radiologie, ale i jejich další umístění na odděleních akutní péče (interna, gynekologie, ARO). V těchto odbornostech je často přímo obligatorní náplní klinických vyšetřeních i použití ultrazvukových přístrojů. Součástí je i nezanedbatelný komfort pacientů bez nutnosti jejich transportu na oddělení radiologie.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.