Výzva č. 31 – Modernizace lůžkového fondu

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Modernizace lůžkového fondu

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548
Cílem projektu je zkvalitnění zdravotní péče, zvýšení efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při manipulaci a každodenní údržbě lůžkového vybavení.
Realizací projektu dojde k odstranění nedostatků současného lůžkového vybavení s akcentací na bezpečnost, hygienu a komfort klientů i nelékařského zdravotnického personálu s ohledem na fyzickou náročnost a celkový provozní komfortnost každodenního použití lůžek.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.