Výzva č. 31 – Modernizace přístrojů a vybavení pro endoskopii a laparoskopii

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Modernizace přístrojů a vybavení pro endoskopii a laparoskopii

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001550
Cílem projektu je tedy zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
Prostřednictvím pořízení nového vybavení dojde k modernizaci přístrojů pro endoskopii a laparoskopii.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.