Výzva č. 31 – Zobrazovací techniky RDG přístroje

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Zobrazovací techniky RDG přístroje

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542
Cílem projektu je zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
V rámci projektu bude pořízeno a modernizováno přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, technologie a další vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.