Média a marketing

Nemocnice jako nedílná součást regionu

Jednotlivá zařízení Nemocnice Pardubického kraje jsou dlouhodobě úzce provázány se svými regiony, oddělení komunikace a marketingu Nemocnice Pardubického kraje se snaží být prostředníkem v komunikaci mezi nemocnicí a veřejností. Spravuje webové stránky a sociální sítě, zajišťuje tiskový servis a ve spolupráci s klinikami a jednotlivým odděleními připravuje akce pro odbornou i laickou veřejnost. Oddělení se zároveň podílí na vzniku řady propagačních a edukačních materiálů.

V oblasti marketingové komunikace oddělení dále dohlíží na dodržování jednotného vizuálního stylu a spravuje reklamní a inzertní plochy ve všech areálech nemocnic.

Dny zdraví

Nemocnice Pardubického kraje pořádá od svého vzniku pravidelné dny otevřených dveří. Návštěvníci mohou nahlédnout do zákulisí nemocničního provozu a podívat se na místa, která zůstávají před zraky pacientů a klientů skryta. Akce se těší velké oblibě a pravidelně je navštíví tisícovky návštěvníků ročně.

Mezinárodní informační kampaně

Světový den hygieny rukou, Světový den Stop dekubitům a mnoho dalších, Nemocnice Pardubického kraje se pravidelně zapojuje do řady informačních kampaní, osvětových akcí a aktivit spojených se zdravým životním stylem. 

Partneři krajských nemocnic

Oddělení komunikace a marketingu spolupracuje s řadou regionálních partnerů, kteří svými aktivitami podporují jak činnost jednotlivých oddělení, tak nemocnic. 

Všem partnerům děkujeme za podporu a jejich zájem o naše zdravotnická zařízení. Obojí je pro nás důležité a nesmírně si jich pro ně vážíme.