Časopis DOTEK

DOTEK je časopis Nemocnice Pardubického kraje, který je vydáván od září 2018. Původně byl DOTEK čistě interním časopisem, od roku 2021 však prošel proměnou a dotknout se ho mohou nejen zaměstnanci nemocnic, ale i čtenáři z řad veřejnosti. Jeho obsah nabízí přehled důležitých zpráv z dění ve společnosti, rozhovory se zaměstnanci, zajímavosti z nemocnic a články na aktuální témata. Časopis je distribuován do všech pěti lokalit společnosti Nemocnice Pardubického kraje a své místo nachází v čekárnách, denních místnostech a pokojích pro lékaře, sestry i v kancelářích ostatních nezdravotnických pracovníků včetně nejvyššího managementu společnosti. Vydáván je v nákladu 1 700 výtisků.