O naší společnosti

O nás

Nemocnice Pardubického kraje (dále také NPK) vznikla 31. prosince 2014 sloučením pěti největších nemocnic v regionu Pardubického kraje. S ročním obratem více než 5 miliardy korun a s necelými 5 000 zaměstnanci se řadí mezi desítku největších nemocničních zařízení v zemi. Společnost staví na dobrém jménu jednotlivých nemocnic, regionalitě a tradici. Je nejen jejím pokračovatelem, ale také garantem vzájemné spolupráce a využití odborného potenciálu. Nemocnice Pardubického kraje je jednotný celek s důvěrou vyhledávaný jak spokojenými pacienty, tak zaměstnanci, a v současné době ji společně tvoří Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, Litomyšlská a Svitavská nemocnice.

Činnost NPK stojí na následujících hodnotách:

Důvěra a respekt
Odbornost a kvalita
Týmová spolupráce
Efektivita
Komunikace

Nemocnice Pardubického kraje poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje následnou lůžkovou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči. Součástí společnosti je také síť veřejných lékáren. 

NPK disponuje více než dvěma tisíci standardních lůžek a 175 lůžky pro intenzivní a resuscitační péči. Ročně ambulantně ošetří 1,1 milionu pacientů, 90 tisíc lidí hospitalizuje a provede přes 32 tisíc operací. V Nemocnici Pardubického kraje se také ročně narodí více než 4500 dětí.

Jediným akcionářem společnosti je Pardubický kraj.