Centra vysoce specializované péče

Centra vysoce specializované péče v Nemocnici Pardubického kraje

Česká republika usiluje o zvyšování standardů kvality v oblasti specializované medicíny. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení tohoto cíle jsou tzv. centra vysoce specializované péče (CVSP), která se zaměřují na konkrétní oblasti medicíny. Status CVSP má přitom významný dopad i na úhrady poskytovaných zdravotních služeb. Podmínky získání této prestižní certifikace upravuje zvláštní metodika vycházející ze zákona o zdravotních službách. 

Status centra se uděluje zpravidla na dobu 5 let, přičemž vždy 10 měsíců před jejím vypršením komise zhodnotí plnění stanovených indikátorů kvality. 

Nemocnice Pardubického kraje provozuje celkem devět typů CVSP, přičemž statut iktového centra mají dvě její nemocnice.

 

Přehled center vysoce specializované péče

1/ Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem 

Pardubická nemocnice a Litomyšlská nemocnice byly do sítě iktových center zařazeny v roce 2010. Statut centra obhájily v prosinci roku 2015 a poté znovu v prosinci 2020 s platností do 31. 12. 2025.

 • Věstník MZ č. 10/2021 z 27. 8. 2021. 
 • Pardubická nemocnice, Litomyšlská nemocnice
 • více info

2/ Perinatologické centrum intermediární péče

Pardubická nemocnice má statut perinatologického centra intermediární péče od roku 2014. 

 • Věstník MZ č. 2/2014 z 29. 4. 2014. 
 • Pardubická nemocnice
 • více info

3/ Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje ve spolupráci se společností Multiscan

Statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé byl udělen koncem roku 2014. Statut byl znovu obhájen v roce 2020 s platností do 31. 12. 2025. Centrum tvoří dva spolupracující subjekty Nemocnice Pardubického kraje – Pardubická nemocnice a Multiscan.

 • Věstník MZ č. 7/2020 z 29. 6. 2020. 
 • Pardubická nemocnice
 • více info

4/ Centrum vysoce specializované onkogynekologické péče

 Statut centra byl Nemocnici Pardubického kraje – Pardubické nemocnici udělen v roce 2015. V prosinci 2020 ho obhájila s platností do 31. 12. 2023. 

 • Věstník MZ č. 10/2021 z 27. 8. 2021. 
 • Pardubická nemocnice

5/ Komplexní kardiovaskulární centrum

Statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé byl udělen v roce 2016. V prosinci 2020 se statut podařilo obhájit s platností do 31. 12. 2025. Spolupracujícími poskytovateli jsou Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové a Kardiologické centrum AGEL. 

 • Věstník MZ č. 4/2021 z 31. 3. 2021. 
 • Pardubická nemocnice
 • více info

6/ Centrum vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica pro dospělé a děti

Na základě žádosti podané dne 27. 5. 2019 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Pardubického kraje – Pardubické nemocnici statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica pro dospělé a děti na dobu do 31. 12. 2025. 

 • Věstník MZ č. 10/2019 z 25. 10. 2019. 
 • Pardubická nemocnice
 • více info

7/ Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu

Na základě žádosti podané dne 16. 8. 2022 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Pardubického kraje – Pardubické nemocnici statut Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu na dobu do 31. 12. 2024. 

 • Věstník MZ č. 2/2023 z 3. 2. 2023. 
 • Pardubická nemocnice
 • více info

8/ Centrum vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Na základě žádosti podané dne 30. 11. 2022 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Pardubického kraje – Pardubické nemocnici statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie na dobu do 31. 12. 2027. 

 • Věstník MZ č. 2/2023 z 3. 2. 2023. 
 • Pardubická nemocnice
 • více info

9/ Centrum vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu – pedaudiologické centrum

Na základě žádosti podané dne 12. 7. 2023 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Pardubického kraje, a.s. – Pardubické nemocnici statut Centra o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu – pedaudiologického centra na dobu do 31. 12. 2028. 

 • Věstník MZ č. 17/2023 z 20. 12. 2023.
 • Pardubická nemocnice
 • více info