NPO – Národní plán obnovy


Digitální podnik – I. Výzva

NPK, a.s., digitální podnik 1 více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005770

IROP – Integrovaný regionální operační program 


Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002887 

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Ochrana proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí elektronického informačního systému NPK více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006964  

Výzva č. 26 eGovernment I.

Jednotný klinický informační systém NPK – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005195
Regionální systém PACS – více informací o projektu
 • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005808

Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, prostřednictvím implementace integrační vrstvy, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006514

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Fyzikální medicína a rehabilitace více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001543

Modernizace lůžkového fondu více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

Laboratorní medicína více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001546

Zobrazovací techniky CT více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001579

Zobrazovací techniky RDG přístroje více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542

Zobrazovací techniky MR více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001578

Zobrazovací techniky UZ více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001541

Modernizace přístrojů a vybavení speciální zdravotní prostředky více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001580

Modernizace přístrojů a vybavení operačních sálů více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001549

Modernizace přístrojů a vybavení pro endoskopii a laparoskopii více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001550

Modernizace různých přístrojů a vybavení více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001551

Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče I.

Pardubická nemocnice, nová psychiatrie – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430

Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami II. etapa vč. vybavení – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016348

Svitavská nemocnice – sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na UP 2 – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/21_121/0016355

Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2 – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016368

Litomyšlská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2 – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016248

Výzva č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Pardubická nemocnice – vybavení pro onkologické pacienty – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/21_121/0016355

Výzva č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Pardubická nemocnice – laboratorní vybavení – více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016673

ROP – Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Litomyšlská nemocnice, a.s. – obnova přístrojového vybavení oddělení lůžkové a intenzivní péče více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01372

Svitavská nemocnice, a.s. – přístrojové a technické vybavení více informací o projektu 

 • Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01367 

Modernizace Orlickoústecké nemocnice, a.s. více informací o projektu, i zde

 • Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01371

Pardubická krajská nemocnice, a.s., přístrojové a technické vybavení více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01364 

Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení více informací o projektu 

 • Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01366

Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice více informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01368      

OPŽP – Operační program Životní prostředí 2021–2027

MŽP_14. výzva, SC 1.5, opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11., kolová

NPK, a.s., Pardubická nemocnice – rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadůvíce informací o projektu

 • Registrační číslo CZ.05.01.05/11/22_014/0000337

Evropský sociální fond

Specializační vzdělávání klinických farmaceutů

Cílem projektu spolufinancovaného Evropskou unií je podpořit vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči.

Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

V rámci projektu s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012 byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, který je účastníkem projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji.
Pardubická nemocnice: referent BOZP a PO

Více informací o fondu najdete ZDE.

Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání

Předmětem projektu je příprava/aktualizace vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v dětských nástavbových oborech (12 oborů) a následně vzdělávání účastníků (47) v nově vytvořených/aktualizovaných programech specializačního vzdělávání v souladu s platnou legislativou (zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhlášky ze dne 3. 8. 2018, č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, která definuje výčet nástaveb a jejich délku). Doba realizace projektu je předpokládána na 3 roky.

NPŽP – Národní program životního prostředí

NPŽP 3/2022

NPK, a.s., ekomobilita 1 více informací o projektu 

 • Registrační číslo 5220300207