Výzva č. 98 – Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu

Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

  • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

Předmětem projektu je rozvoj a zodolnění pracovišť/oborů lůžkové péče navazujících na urgentní příjem 1. typu (NPK, a. s. - Pardubická nemocnice), které zodolní a dovybaví vnitřní infrastrukturu nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných a krizových událostí.

Zásadním problémem současného stavu je celkový nevyhovující technický stav infrastruktury na odděleních, která jsou součástí projektu. Oddělení se nachází ve starších budovách, které již neodpovídají dnešnímu standardu akutní zdravotní péče.

Dílčím problémem aktuální, tedy výchozí situace je roztroušenost jednotlivých pracovišť oborů navazujících na urgentní příjem v rámci areálu Pardubické nemocnice. Kvůli tomu je ohrožení pacientů s akutním ohrožením životních funkcí a akutními zdravotními komplikacemi vyšší, než kdyby byla potřebná pracoviště centralizována v jedné budově. V současné době díky tomuto stavu běžně dochází k přesunům pacientů akutně ohrožených na životě mezi jednotlivými pracovišti venkovními prostory rozlehlého areálu nemocnice.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zodolnění pracovišť/oborů lůžkové péče navazujících na urgentní příjem 1. typu. Konkrétně se jedná o následující pracoviště/obory Pardubické nemocnice:

  • anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
  • dětské lékařství (dětská chirurgie)
  • neurochirurgie
  • JIP, ARO, semiintenzivní péče
  • radiologie

Cíle bude dosaženo prostřednictvím výstavby pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Pardubické nemocnice (samotný centrální urgentní příjem není předmětem projektu), čímž dojde ke zodolnění a dovybavení vnitřní infrastruktury Pardubické nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných a krizových událostí.

Cíle stanovené v rámci projektu jsou plně navázané na specifický cíl 6.1 REACT-EU.

Rozvojem a zodolněním pracovišť/oborů lůžkové péče navazujících na urgentní příjem 1. typu (NPK, a. s. - Pardubická nemocnice) prostřednictvím výstavby pavilonu centrálního urgentního příjmu, která zefektivní a zrychlí ošetření pacienta díky komplexnímu ošetření na jednom místě, bude zodolněna a dovybavena vnitřní infrastruktura Pardubické nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných a krizových situací.

Projekt NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.