Výzva č. 98 – Svitavská nemocnice, sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na UP 2

Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Svitavská nemocnice – sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na UP 2

  • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/21_121/0016355

Projekt řeší stavební úpravy na jednotce JIP v NPK, a.s., Svitavská nemocnice, vybudování izolačních lůžek v zájmu zvýšení odolnosti poskytovatele zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby a pořízení vybavení navazujících oborů.

Cílem projektu je vybudováním nové, sloučené jednotky JIP s 3 novými izolačními lůžky, čímž bude zajištěna vyšší odolnost Svitavské nemocnice vůči krizovým situacím, jako jsou epidemie chorob a případné další vlny pandemie COVID-19. Nové přístrojové vybavení zlepší kvalitu poskytované péče a umožní zdravotnickému personálu pracovat efektivněji a tím efektivněji bojovat s krizovými situacemi, jako jsou hromadná neštěstí.

Projekt NPK, a. s., Svitavská nemocnice – sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na UP 2 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.