Výzva č. 54 – Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče I.

Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430
Předkládaný projekt řeší novostavbu objektu oddělení psychiatrie a klinické psychologie v Pardubické nemocnici. Projekt je zaměřen na vyrovnání postavení nemocných v systému zdravotní péče v ČR a na posílení sociálního začlenění. Díky realizaci projektu dojde k umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám v regionu.
Ve zvolené lokalitě pro výstavbu nové psychiatrie v Pardubické nemocnici je klidné prostředí, jež je vhodné pro průběh léčby a příznivý tvar pozemku, který umožní atriovou stavbu. V rámci realizace projektu půjde o vytvoření kompaktní stavby umístěné uprostřed „zelené“ plochy s dostatečným odstupem od komunikací, která bude oázou klidu, která bude mít parkovou úpravu.
Realizací projektu dojde ke zlepšení systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob, ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich zdravotního stavu, ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti, i v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče v ČR klade za cíl zlepšit kvalitu života duševně nemocných.

Více informací o fondu najdete ZDE.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.