Výzva č. 98 – Chrudimská nemocnice, vybavení navazujících oborů na UP 2

Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2

  •  Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016368

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení do Chrudimské nemocnice, díky němuž dojde ke zodolnění a modernizaci vybavení nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací.

Cílem projektu je:

  • Zvýšení připravenosti nemocnice na řešení pandemie COVID-19 a dalších potenciálních hrozeb.
  • Posílení odolnosti oddělení za účelem poskytování rychlejších a přesnějších diagnostických služeb tzn. snížení smrtnosti pandemie.
  • Efektivně bojovat proti případným dalším vlnám pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací.
  • Obecné udržení či zlepšení zdravotní péče – zkvalitnění spektra vyšetření, tzn. lepší diagnostika pro lékaře, a tedy i rozšíření možností při diagnostice, léčbě a komfortu pacientů.

Projekt řeší podporu nemocnice v Chrudimi, konkrétně urgentních příjmů typu 2 pro anesteziologii, chirurgii, JIP, ARO, laboratoře, radiologii, nukleární medicínu a internu. Díky pořízení nového vybavení do Chrudimské nemocnice se zvýší poskytovaná péče pro pacienty, jakožto hlavní cílovou skupinu, a dojde tak i ke zvýšení odolnosti zdravotnického zařízení jako celku.

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.