Výzva č. 31 – Laboratorní medicína

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Laboratorní medicína

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001546
Cílem projektu je zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
Realizací nákupů nového zdravotnického přístrojového vybavení dojde k modernizaci stávající morálně zastaralé diagnostické a terapeutické zdravotnické prostředky.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.