Výzva č. 31 – Modernizace různých přístrojů a vybavení

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Modernizace různých přístrojů a vybavení

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001551
Cílem projektu je tedy zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
V rámci projektu dojde k modernizaci a pořízení přístrojových technologií, které slouží zejména k diagnostice (například EEG, EMG, monitoring vitálních funkcí) a dále k podpůrným zdravotnickým technologiím (myčky podložních mís). Na základě svých výstupů se aktivně podílí na včasném zachycení objektivních známek nemoci, jejich terapeutickým řešením, zhodnocením zdravotního stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, stejně tak jako na léčbě pacientů a sledování její účinnosti.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.