Výzva č. 10 – Ochrana proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí elektronického informačního systému NPK

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Ochrana proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí elektronického informačního systému NPK

  • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006964  

Cílem projektu je zajištění a zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury v prostředí Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Projektový záměr řeší konkrétní technická opatření k naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejících zákonů u informačních a komunikačních systémů NPK. Zejména je řešen monitoring síťového provozu v komunikační síti NPK, správa privilegovaných účtů, zabezpečení perimetru proti neznámým hrozbám (zero-day), log management, zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení páteřních a přístupových přepínačů.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.