Výzva č. 100 – Pardubická nemocnice, laboratorní vybavení

Výzva č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Pardubická nemocnice – laboratorní vybavení

  • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016673

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení do Pardubické nemocnice, díky němuž dojde ke zodolnění a modernizaci vybavení nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací.

Cílem projektu je:

  • Zvýšení připravenosti nemocnice na řešení pandemie COVID-19 a dalších potenciálních hrozeb.
  • Posílení odolnosti laboratoří za účelem poskytování rychlejších a přesnějších diagnostických služeb tzn. snížení smrtnosti pandemie.
  • Efektivně bojovat proti případným dalším vlnám pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací.
  • Obecné udržení či zlepšení zdravotní péče – zkvalitnění spektra vyšetření, tzn. lepší diagnostika pro lékaře, a tedy i rozšíření možností při diagnostice, léčbě a komfortu pacientů. 

Projekt řeší podporu laboratoří v Pardubické nemocnici, konkrétně se zaměřením na klinickou biochemii, hematologii, transfuziologii, lékařskou mikrobiologii a patologii. Díky pořízení nového laboratorního vybavení do Pardubické nemocnice se zvýší standard a kvalita poskytovaných služeb a diagnostik, a tím dojde i ke zvýšení odolnosti zdravotnického zařízení jako celku.

Projekt „NPK, a.s., Pardubická nemocnice – laboratorní vybavení“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.