MŽP_14. výzva, SC 1.5, opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11., kolová

 

 

MŽP_14. výzva, SC 1.5, opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11., kolová

NPK, a.s., Pardubická nemocnice – rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů

Registrační číslo CZ.05.01.05/11/22_014/0000337

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kompletní obnova bývalé spalovny s cílem vybudování moderního a efektivního zařízení pro nakládání s odpady určenými ke spalování. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích opatření spočívající v rekonstrukci spalovny, systému nakládání s teplem vznikajícím ve spalovně, dezinfekci odpadních vod, vybudování chlazeného shromaždiště odpadů, pořízení chladícího boxu, kontejnerů a svozového prostředku pro nakládání s nebezpečným odpadem.

Realizace projektu: 01/2024–06/2025