Výzva č. 31 – Fyzikální medicína a rehabilitace

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Fyzikální medicína a rehabilitace

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001543
Cílem projektu je zkvalitnění poskytování návazné péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu pracovišť nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
V rámci projektu realizace nákupů nového vybavení dojde k modernizaci stávající morálně zastaralé zdravotnické prostředky a diagnostické technologie. Modernizací a pořízením přístrojového vybavení se významně zvýší kvalita návazné péče a NPK jako hlavní poskytovatel zdravotní péče v rámci Pardubického kraje tak bude moci poskytnout kvalitní a dostupnou péči pacientům Pardubického kraje.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.