Výzva č. 98 – Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu

Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami II. etapa vč. vybavení

  • Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016348

Předmětem projektu je vybudování a zařízení moderních lékařských pracovišť v návaznosti na urgentní příjem druhého typu a tím zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční neodkladné péče o pacienty s akutním ohrožením životních funkcí a s akutními zdravotními komplikacemi, čímž dojde k posílení schopnosti reagovat na krizi související s pandemií COVID-19 a zlepšení systému připravenosti řešení dalších obdobných hrozeb v Pardubickém kraji.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • Posílení schopnosti reagovat na krizi související s COVID-19 a zlepšení systému připravenosti řešení hrozeb.
  • Posílení odolnosti oddělení ARO a JIP za účelem snížení smrtnosti pandemie.
  • Zvýšení připravenosti nemocnice na řešení pandemie a dalších potenciálních hrozeb.
  • Centralizace intenzivní péče do jednoho celku v návaznosti na urgentní příjem.

Cílem projektu je v reakci na pandemii COVID-19 posílit páteřní síť zdravotní péče v Pardubickém kraji prostřednictvím rozvoje a modernizace pracovišť ARO a JIP v návaznosti na urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici a tím zajistit lepší připravenost na potenciální hrozby. Cíl projektu je v přímé vazbě na specifický cíl 6.1 REACT-EU „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

Projekt NPK, a. s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami II. etapa vč. vybavení je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.