Výzva č. 31 – Zobrazovací techniky CT

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Zobrazovací techniky CT

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001579
Cílem projektu je zvýšení efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení, zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
V rámci projektu bude pořízeno a modernizováno přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, technologie a další vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.