Výzva č. 31 – Zobrazovací techniky MR

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Zobrazovací techniky MR

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001578
Cílem projektu je zkvalitnění poskytování návazné péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu pracovišti nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
V rámci projektu bude pořízena nová magnetická rezonance na oddělení radiologie na pracoviště NPK v Ústí nad Orlicí.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.