Výzva č. 5 – Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie

Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002887

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie v Pardubickém kraji prostřednictvím pořízení nových, vysoce kvalitních a technologicky vyspělých zdravotnických technologií Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii Nemocnice Pardubického kraje, a. s. (NPK), Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice.

Projekt je v souladu se seznamem páteřních zdravotnických zařízení, která dle rozhodnutí MZ ČR a zástupů regionů plní funkci poskytovatele onkogynekologické péče, a tak umožní přístup k péči vysoce specializované v tomto segmentu.

Dojde především ke zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji v oblasti onkogynekologie ve smyslu zvýšení její efektivity, dostupnosti, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného a odpovídajícího přístrojového vybavení.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.