Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Na základě schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zřídila Nemocnice Pardubického kraje, a.s., novou e-mailovou adresu oznamovatel@nempk.cz, prostřednictvím které mohou všichni oznamovatelé anonymně nahlásit porušení práva unie k dalšímu prošetření.

Více informací najdete zde