Vznik Nemocnice Pardubického kraje

Spojení pěti největších nemocnic

Se začátkem roku 2015 se na mapě poskytovatelů zdravotní péče objevil nový subjekt. Sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče vznikla akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje (NPK), která byla 31. prosince 2014 zapsána do obchodního rejstříku. Nemocnice Pardubického kraje se tak v té době se zhruba 4 500 zaměstnanci zařadila mezi desítku největších nemocnic v zemi a patří mezi ně dodnes.

Pět původně okresních nemocnic spravovaných státem převzal v roce 2003 pod svou správu Pardubický kraj. Ten o tři roky později transformoval každou nemocnici na akciovou společnost. Po čase se však ukázalo, že je třeba hledat další cesty, které by vedly k zajištění ekonomické stability a prosperity nemocnic.

První takovým krokem bylo v roce 2013 vytvoření společných představenstev pěti nemocnic. Ta zpracovala tzv. Scénář efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji, který se zaměřoval na čtyři oblasti, a to centralizaci obslužných činností, společné nákupy zdravotnického materiálu, personalistiku a propracování informačních a komunikačních systému nemocnic.

Vrcholem dlouhodobého procesu naplánovaného na základě výše zmíněného Scénáře pak bylo, že krajští zastupitelé schválili fúzi Pardubické krajské nemocnice, a. s., Chrudimské nemocnice, a. s., Litomyšlské nemocnice, a. s., Orlickoústecké nemocnice, a. s., a Svitavské nemocnice, a. s. Jejich sloučením vznikla nástupnická společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Do jejího čela se postavilo tříčlenné představenstvo, šestičlenná dozorčí rada a také oblastní ředitelé pro zdravotní služby jednotlivých nemocnic a ředitelé odborných úseků.