Smysl a cíl vzniku strategického dokumentu

Hlavním smyslem dokumentu bylo vytvoření návrhu vývoje klinických oborů a neklinických úseků ze střednědobého horizontu. Cílem pak zajištění dostupnékvalitní zdravotní péče pro občany kraje s perspektivou rozvoje všech zdravotnických zařízení ve vlastnictví kraje.

Dokument vznikl na základě spolupráce představenstva akciové společnosti s odbornými týmy tvořenými experty z jednotlivých nemocnic NPK. Na tvorbě dokumentu pracovalo devět klinických a sedm neklinických týmů. Největší hodnotou tohoto dokumentu je, že se na jeho vzniku podílelo více než sto zaměstnanců ze všech pěti lokalit. 

Plán rozvoje Nemocnice Pardubického kraje na období 2017–2025 byl schválen Valnou hromadou společnosti dne 29. 5. 2017.