Smysl a cíl vzniku strategického dokumentu

Hlavním smyslem dokumentu je aktualizace strategického dokumentu implementovaného v roce 2017 nad daty roku 2016, kdy základem bylo vytvořit návrh vývoje klinických oborů a neklinických úseků v rámci střednědobého horizontu. Původní dokument byl druhou fází Programu rozvoje Nemocnice Pardubického kraje (dále také NPK), který začal přijetím směru střednědobého udržitelného rozvoje struktury poskytované zdravotní péče ve dvou regionech „Východ“ a „Západ“ (varianta označována jako č. 2 v projednávané zprávě na Radě Pardubického kraje dne 6. 2. 2017). Aktualizace původního dokumentu byla navržena ze strany vedení NPK, kdy nad daty roku 2019 bylo provedeno analytické vyhodnocení střednědobého horizontu strategie s aktualizací budoucích parametrů. Vybrán byl rok 2019, protože se jedná o poslední rok, který nebyl ovlivněn pandemií koronaviru.

Cílem Programu zůstává zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje s perspektivou rozvoje všech zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče ve vlastnictví kraje.

Aktualizovaný dokument reaguje na změnu vnitřních i vnějších podmínek, zejména na personální situaci, úhradové mechanismy, demografický vývoj a vývoj v metodách léčby.

Představenstvo vnímá největší hodnotu tohoto dokumentu v tom, že se na jeho vytvoření podílelo více než 100 zaměstnanců NPK ze všech 5 lokalit, kteří měli možnost aktivně spoluvytvářet jeho obsah.

Strategie NPK do roku 2026 byla připravena v rámci široké spolupráce představenstva, náměstků léčebné péče, garantů oborů, jednotlivých primářů a zaměstnanců neklinických úseků. Dokument vznikl na základě aktuální situace a znalostí, které byly dostupné v době tvorby dokumentu. Z důvodů neustálých změn (např. legislativní změny, změny v úhradových vyhláškách nebo změny v metodách poskytování péče) nelze brát dokument jako neměnný pro následující období. Doporučením managementu je pravidelná aktualizace tohoto dokumentu se zástupci odborných týmů tak, aby dokument reagoval na aktuální vnější a vnitřní vlivy.