Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt

Ing. Josef Vamberský, LL.M., MPA
pověřenec DPO (Data Protection Officer) pro Nemocnici Pardubického kraje
Tel. +420 466 011 136
E-mail: poverenec@nempk.cz

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) je revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů. Nařízení je účinné od 25. 5. 2018. Společnost Nemocnice Pardubického kraje v této souvislosti zřídila funkci Pověřence DPO (Data Protection Officer) pro ochranu osobních údajů. Více informací o nařízení se dozvíte na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)?

Pověřenec DPO je kontaktní osobou pro subjekt údajů (např. zaměstnance, pacienta) a Úřad pro ochranu osobních údajů. Při bezpečnostním incidentu, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je nutné, aby subjekt údajů tuto skutečnost nahlásil Pověřenci DPO neprodleně, nejpozději do 72 hodin. Ohlašovat porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu provádí pouze Pověřenec DPO.

Příklady bezpečnostních incidentů

 • krádež
 • neoprávněný přístup k informacím nebo datům
 • neoprávněný vstup do budovy nebo do systému
 • selhání infrastruktury nebo připojení
 • selhání serveru, databáze nebo aplikace
 • hackerský útok, penetrace do systému
 • pokus o zcizení informací

Co všechno jsou osobní údaje?

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • číslo dokladu totožnosti
 • identifikační číslo
 • číslo kreditní karty
 • lokalizační data apod.

Kamerový systém se záznamem

V areálech všech zařízení Nemocnice Pardubického kraje je instalován kamerový systém se záznamem, který je určen k ochraně majetku, zvýšení bezpečnosti osob i pacientů a k prevenci protiprávního jednání. Záznamy z kamerového systému jsou automaticky ukládány po dobu max. 3 dní.

Podrobnější informace o kamerovém systému lze získat u Pověřence DPO pro Nemocnici Pardubického kraje.