„Personál na oddělení JIP mi mé těžké chvíle značně ulehčil,“ svěřil se spokojený pacient Miloš Barcal

Celkem 21 dní strávil na oddělení JIP 2 centrální chirurgie Pardubické nemocnice Miloš Barcal z Nemošic. „Na oddělení JIP jsou ze své podstaty hospitalizováni pacienti, kteří potřebují větší péči a té se mi dostalo vrchovatě. Ba co víc, nabyl jsem dojmu, že tamní personál odevzdává ještě něco navíc a v mých těžkých chvílích mi to značně ulehčil,“ konstatoval Miloš Barcal.

Ochotní lékaři a skvělá práce sester

„Lékaři mi sami ochotně a hlavně srozumitelně vysvětlili všechny zákroky, které jsem musel podstoupit,“ uvedl a dodal, že právě tímto krokem se podle něj začíná budovat tolik potřebná důvěra mezi pacientem a lékařem.

„Také péče sester a zdravotních bratrů byla skvělá,“ zdůraznil spokojený pacient, který v Pardubické nemocnici pobýval od 1. do 24. června 2021.

„Chtěl bych sestrám, lékařům a vlastně celému kolektivu vyjádřit neskonalou úctu, obdiv a vděčnost za jejich péči a ze srdce jim poděkovat,“ uzavřel.