Jaroslav Zerzán

„Hluboce si vážíme práce, profesionality a ochoty lékařů Svitavské nemocnice,“ říkají manželé Zerzánovi 

„Dovolte mi velice poděkovat panu doktorovi Liborovi Sychrovi ze Svitavské nemocnice za velmi vstřícný přístup při stanovení prvotní diagnózy mojí manželky Jany Zerzánové. Pan doktor v rámci svého oboru ORL neprodleně provedl veškerá potřebná vyšetření a vzhledem k závažnosti onemocnění a přesahu ORL postoupil případ panu doktorovi Pavlovi Bartoňovi z plicního oddělení,“ uvedl Jaroslav Zerzán, podle něhož doktorovi Pavlovi Bartoňovi patří zvláštní poděkování.

„Neumíme s manželkou vyjádřit, jak hluboce si ho vážíme, jeho profesionality, ochoty, osobního zájmu a také tolik potřebného lidského přístupu k pacientovi,“ dodal.