„Nejsem již v nebi? Ne, naštěstí v Litomyšlské nemocnici," konstatoval Jiří Kroupa

 Unikátní asociaci vyvolal pobyt v Litomyšlské nemocnici emeritnímu děkanovi Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiřímu Kroupovi, který zde byl hospitalizován jako pacient s onemocněním covid-19.

Vzpomínka na Spojené státy americké

„Tato vzpomínka se váže na mé návštěvy Spojených států amerických. Většinou se jednalo o stát Illinois a především Chicago. Američtí kolegové pro mě pořádali různé výlety do okolních států včetně Iowy. Ta má mezi všemi státy federace zcela unikátní pověst. Řečeno mluvou našich Starých pověstí českých, oplývá tento stát medem a strdím a dobrosrdečnými obyvateli. Údajně každý obyvatel jiného státu si po překročení formálních hranic Iowy klade otázku, zda je již v nebi. A odpovídá si, že není v nebi, ale v Iowě. Když se nade mnou skláněly sestřičky, říkal jsem si rovněž, jestli už náhodou nejsem v nebi. Ale naštěstí jsem byl v Litomyšlské nemocnici,“ konstatoval Jiří Kroupa, který byl podle svých slov po celou dobu hospitalizace naprosto fascinován, jaké péče se mu dostalo. A to od okamžiku přijetí v sobotu 13. listopadu 2021 až do propuštění v úterý 16. listopadu 2021.

Poprvé v životě v nemocnici

„Celý kolektiv interny se o mě staral jako o vlastního. Neustále jsem byl v péči jak lékařů, tak i sestřiček i dalšího personálu. Má fascinace byla o to větší, že jsem byl vlastně poprvé v životě v nemocnici. A to mně bylo na jaře 2022 79 let,“ svěřil se emeritní děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

„Pečoval o mě mimo jiné doktor Tomáš Ducháček, primář interního oddělení, doktorka Hana Křehlíková jako ošetřující lékařka, vrchní sestra Wayrauchová, sestra Hradecká a další,“ uvedl Jiří Kroupa, podle něhož se skvělé péče dostávalo i ostatním pacientům.

Mimořádná solidarita zdravotníků i pacientů

„Pro mě bylo potěšující, že v naší fragmentované společnosti existuje mimořádná solidarita – zdravotníků i pacientů. Ostatně pro celou naši společnost má přímo kruciální význam. Díky obětavosti a nasazení zdravotníků zachraňuje naše zdraví a životy,“ podotkl docent právnické fakulty, který si pochvaloval rovněž nemocniční stravu.

„Ve veřejném prostoru se občas dozvídáme o nedostatečné či ne zrovna chutné stravě v řadě nemocničních zařízení. Pacientům nemocnice v Litomyšli je však poskytována výborná strava,“ prohlásil vysokoškolský pedagog, který má již pět desítek let chalupu na Poličsku.