Rekonstrukce intenzivní péče a ARO Svitavské nemocnice

Rekonstrukce intenzivní péče a ARO Svitavské nemocnice

Předání staveniště – červenec 2022

Zahájení provozu – únor 2023

Zhotovitel – MARHOLD a.s., Pardubice          

Zpracovatel projektu – PENTA PROJEKT s.r.o., Jihlava

Ve Svitavské nemocnici byla dokončena rekonstrukce intenzivní péče a ARO, jejímž cílem bylo sdružení všech jednotek intenzivní péče do těsného sousedství.

Dosud se jednotky intenzivní péče nacházely na dvou různých místech, nově jsou umístěny na jednom patře. Díky tomu může zdravotnický personál sdílet specializované vybavení, čímž dojde k dalšímu zlepšení kvality poskytované péče.

Výhodou modernizace je i fakt, že všechny tři jednotky mohou fungovat nezávisle na sobě, což může být devízou například v období epidemií. I z toho důvodu byly nově vytvořeny izolační boxy s možností podtlaku pro 4 pacienty, jejichž účelem je zamezit případnému riziku šíření infekce.

Součástí projektu, který byl finančně podpořen z programu REACT EU, je nejen usnadnění logistiky přepravy pacientů na operační sály, ale také pořízení nového vybavení pro jednotky intenzivní péče, operační sály i laboratoře.

Modernizace intenzivní péče a ARO je zahajovací etapou celkové rekonstrukce Svitavské nemocnice, jejíž další fáze by měla pokračovat výstavbou nového pavilonu. Ten má navázat na stávající objekt, v němž budou soustředěny provozy akutní medicíny. V plánu je vybudování jednotného zázemí ambulancí a lůžek pro příjem a ošetření ambulantních pacientů.

Zajímavosti

 • Na stavbě je dodán nejmodernější nábytek certifikovaný pro čisté prostory nemocnic
 • Ve vzduchotechnice je osazeno:
  • 22 kusů tlumičů hluku,  
  • 40 kusů hepafiltrů,
  • 1117 bm potrubí.
  • Specialitou bylo osazování požárního vzduchotechnického potrubí vnitřní šachtou mezi 2. a 4. NP v budově horolezcem a horolezeckým způsobem.
 • Slaboproudé rozvody obsahují:
  • 2 datové rozvaděče,
  • 17 444 bm kabelů,
  • 90 kusů datových zásuvek,
  • 296 ukončení datových kabelů.

Na webových stránkách k tématu ještě najdete tyto články:

Ve Svitavské nemocnici dostávají nový kabát jednotky intenzivní péče | Nemocnice Pardubického kraje (nempk.cz)

Rekonstrukce jednotek intenzivní péče ve Svitavské nemocnici úspěšně pokračuje | Nemocnice Pardubického kraje (nempk.cz)

Ve Svitavské nemocnici dokončili první etapu rekonstrukce jednotek intenzivní péče | Nemocnice Pardubického kraje (nempk.cz)

Ve Svitavské nemocnici se slavnostně otevřely zrekonstruované prostory JIP a ARO | Nemocnice Pardubického kraje (nempk.cz)

Video: