Budova s urgentním příjmem v PKN

Pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů Pardubické nemocnice

Zahájení stavby – květen 2021
Zahájení provozu – předpoklad prosinec 2023

Zpracovatel projektu – Penta Jihlava

Uspořádání nemocničních areálů odráží dobu, kdy vznikaly. V Pardubickém kraji převažují nemocnice tzv. pavilonového typu, právě tento charakter má i  Pardubická nemocnice. Pacient, který do takové nemocnice přichází s akutním problémem, musí sám identifikovat, na které oddělení se má obrátit. Ne vždy se mu to podaří správně a nevíc je v řadě případů třeba vyšetření doplnit ještě o zobrazovací metody. Právě tady pak začíná zdlouhavá cesta čekárnami a ambulancemi nemocnice…

Moderní pojetí péče však směřuje jinam, nahrazuje desetiletí zaběhaný systém centralizací na jedno kontaktní místo. 

Co je urgentní příjem?

Urgentní příjem se skládá z ambulantní, expektační a resuscitační části a představuje jakousi vstupní bránu pacienta do nemocnice. Jedno místo, kde se na základě charakteru onemocnění a jeho závažnosti, rozhoduje o způsobu a postupu léčby bez toho, aby pacient putoval nemocničním areálem za jednotlivými specialisty. Pod jednou střechou se zde nachází komplex ambulancí a vyšetřoven, tedy odborníků z řady oblastí, kteří mají k dispozici zobrazovací vyšetření, jako jsou rentgen, ultrazvuk či CT.

Osmipodlažní budova přinese do Pardubické nemocnice řadu novinek. Tou nejzásadnější je vznik nového oddělení urgentní medicíny. Nově bude mít Pardubická nemocnice i svou vlastní centrální sterilizaci, která usnadní práci perioperačním sestrám, a jedenáct nových operačních sálů.

Do nové budovy se postupně přesunou téměř všechny chirurgické obory (chirurgie, neurochirurgie, traumatologice, ortopedie) a ARO.

Obsazení jednotlivých pater

1. PP – Sklady, šatny, strojovny
1. NP – Vstupní podlaží, EMERGENCY – URGENTNÍ PŘÍJEM, ambulance
2. NP – Angiografie, lékařské pokoje, ambulance, bistro
3. NP – Centrální sterilizace, 2x lůžkové oddělení (ortopedie a neurochirurgie)
4. NP – Operační trakt (11 operačních sálů)
5. NP – Lůžkové oddělení, pracovny lékařů (ortopedie a traumatologie)
6. NP – Lůžkové oddělení, pracovny lékařů (chirurgie a cévní chirurgie)
7. NP – Lůžková oddělení intenzivní péče (ARO, JIP)
8. NP – Heliport

Plánované kapacity

Počet lůžek ARO a JIP

33

Počet lůžek                       

184

Operační sály   

11

Angiografické sály          

2

Zákrokový sál   

1

Crash room                       

4

Expektační pokoj            

12

Pooperační pokoj           

18

Centrální sterilizace

 

Kapacita šaten 

618 šatních skříněk

Zastavěná plocha            

4 340 m2

Obestavený prostor      

143 843 m3

Harmonogram

 • Bourání budovy č. 1 (1/2019)
 • Vyhlášení soutěže na zhotovitele (9/2020–1/2021)
 • Výběr zhotovitele (4/2021)
 • Podpis smlouvy mezi investorem a zhotovitelem (3. 5. 2021)
 • Předání staveniště (18. 5. 2021)
 • Zahájení prací (6/2021)
 • Přeložky inženýrských sítí (6/2021)
 • Demolice budov č. 15 a 16 a komínu (9/2021)
 • Zemní práce na CUP (od 10/2021)
 • Předpokládané dokončení 1. etapy (12/2023)
 • Předpokládané dokončení 2. etapy (12/2024)

 

Na webových stránkách k tématu ještě najdete tyto články:

leden 2019 Staré uvolňuje místo novému. V Pardubické nemocnici začala demolice bývalé dětské chirurgie

květen 2021 Smlouva podepsána, stavba může začít

květen 2021 Dodavatelé převzali staveniště, stavba století může začít 

červenec 2021 Jedna z dominant Pardubické nemocnice jde k zemi. Bourá se starý komín

květen 2022 Urgentní medicína slaví svůj den, jak vypadá v našich nemocnicích?

září 2022 Hrubá stavba pavilonu s urgentním příjmem je před dokončením. Nemocnice chystá tematický cyklus přednášek 

říjen 2022 Nebojte se urgentu! Cyklus přednášek v Pardubické nemocnici pokračuje

listopad 2022 Jak funguje letecká záchranka? Cyklus přednášek o urgentu napíše svůj třetí díl

prosinec 2022 Jak vypadá urgentní medicína ve vozidle záchranky? To se dozvíte v nemocnici

 

Urgent v médiích: 

únor 2023

leden 2023

září 2022

srpen 2022