Budova s urgentním příjmem v OUN

Pavilon urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí

Zahájení stavby – podzim 2019
Zahájení provozu – květen 2022 

Budova urgentního příjmu má celkem čtyři podlaží. V suterénu se nachází technické zázemí se stanicemi vzduchotechniky, šatnami a dalšími prostory.

První nadzemní poschodí v úrovni terénu obsahuje vlastní ambulantní trakt, který je pro příchozího pacienta nejvýznamnější změnou.  

Do prostoru urgentního příjmu pacient vstoupí z venkovního prostoru přímo do haly s čekárnou a centrální recepcí, kde mu personál poskytne potřebné informace. Zde dojde rovněž k příjmu pacienta. Pro základní vyšetření a ošetření pacientů jsou v blízkosti recepce vyšetřovny chirurgie, interny, neurologie, ORL a urologie, stejně jako vyšetřovna lékařské pohotovostní služby. Po prvotním vyšetření může být pacient v případě potřeby poslán na další, případně předán na konkrétní lůžkové oddělení,“ sdělil Vratislav Dědek, oblastní ředitel pro zdravotní služby Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice.  

Ve stejném podlaží se nachází pracoviště urgentního příjmu s odděleným vstupem pro transport pacientů z vozů zdravotnické záchranné služby.

Toto pracoviště tvoří hala s pěti expektačními, tedy „čekacími“ lůžky s moderními přístroji pro záchranu života, a jedním samostatným boxem s jedním lůžkem, místností crash room a dalším potřebným zázemím.

V dalších dvou patrech byly vybudovány lůžkové jednotky ARO a JIP, které jsou napojeny prostřednictvím spojovací chodby se stávající budovou B na operační sály. Výhodou je rozšíření už existujícího bloku operačních sálů o jednotku ARO a jednotku JIP bez nutnosti transportu pacienta po nemocnici. Veškerá akutní a traumatologická péče je tak soustředěna do budovy B a nového urgentního příjmu.

Urgentní příjem v kostce

Nový čtyřpodlažní objekt v Orlickoústecké nemocnici centralizuje urgentní akutní péči. Moderní pracoviště slouží k optimalizaci procesu přijetí akutních i neakutních pacientů do zdravotní péče. Vlastní centrální příjem obsahuje:

  • ambulantní a vyšetřovací trakt včetně radiodiagnostického pracoviště,
  • jednotku ARO s dvanácti lůžky včetně zázemí pro pacienty a personál,
  • jednotku JIP se čtrnácti lůžky s potřebným zázemím pro pacienty a personál, 
  • další nutné prostory k zajištění chodu tohoto zdravotnického zařízení.

Součástí projektu na výstavbu urgentního příjmu jsou i další technologické objekty, jako jsou energoblok, sklady medicinálních plynů a areálové rozvody. 

První pacienti, na interní JIP, se do budovy "U" přesunuli ve středu 18. května 2022.

 

Zajímá vás víc? 

Podívejte se na  video 

nebo prezentaci