Ve Svitavské nemocnici se slavnostně otevřely zrekonstruované prostory JIP a ARO

Ve Svitavské nemocnici se slavnostně otevřely zrekonstruované prostory JIP a ARO
22. února 2023
Po dostavbě psychiatrického oddělení, rekonstrukci polikliniky s lékárnou a oddělením rehabilitace se ve Svitavské nemocnici podařilo za posledních osm let dokončit další stavební investici, sdružení interní a chirurgické JIP a rekonstrukci oddělení ARO. Na projekt získala nemocnice dotaci z programu REACT-EU. Kromě stavební části je součástí dotace i pořízení nového vybavení, a to jak do nových prostor, tak na operační sály či laboratoře.

Sdružení jednotek intenzivní péče a oddělení ARO do těsné blízkosti, sdílení specializovaného vybavení i know how, to je hlavní důvod rekonstrukce ve Svitavské nemocnici. „Doposud se jednotlivá pracoviště nacházela na více místech. To se teď mění. Péče o pacienty se tak v krajských nemocnicích nejen zefektivňuje, ale také reflektuje trendy moderní medicíny. Na stavební část získala nemocnice za pomoci Pardubického kraje dotaci z výzvy č. 98, která je součástí reakce Evropské unie na pandemii covid-19. Náklady na rekonstrukci činily i s daní 57 milionů korun,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a doplnil, že s modernizací došlo také k možnosti navýšení lůžkového fondu intenzivní péče.

Reakce na covid-19

Stavba jako taková probíhala ve třech etapách, nejprve bylo třeba upravit prostory, do nichž nemocnice přesunula oddělení ARO a následně také interní JIP, aby bylo možné rekonstruovat samotná oddělení. Sdružení jednotek intenzivní péče bylo dokončeno na začátku února. „Pandemie covidu ukázala na potřebu vysoké variability jak prostor či lůžkového fondu, tak mobilitu personálu. Nově otevřené jednotky obou intenzivních péčí a oddělení ARO jsou proto specifické v tom, že mohou fungovat buď jako tři samostatná oddělení či jednotky s vlastním zázemím pro personál, nebo jeden společný prostor. Záleží na okamžité potřebě,“ vysvětlil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že součástí JIP jsou také speciální podtlakové boxy, které mají zabraňovat tomu, aby se mimo ně dostala případná infekce v případě, že zde budou ležet pacienti s nakažlivou nemocí.

Kromě rekonstrukce se ve Svitavách z evropských peněz vybaví technologiemi nejen modernizované prostory, ale také operační sály nebo laboratoře. „Do vybavení se postupně investuje přibližně 81 milionů korun. Více než polovina této částky je dnes již vysoutěžena. Navazujeme tak na obměnu technologií z dalšího evropského projektu iROP, tzv. Návazné péče, jejímž prostřednictvím byly ve Svitavské nemocnici vyměněny nebo pořízeny technologie za přibližně 60 milionů korun. Namátkou můžeme zmínit třeba nové přístroje na radiodiagnostiku, jako jsou CT, ultrazvuk či rentgeny, které byly do Svitav zakoupeny v minulých dvou letech,“ uvedl Tomáš Gottvald.

Investice do Svitavské nemocnice budou pokračovat

„Modernizace intenzivní péče a ARO je zahajovací etapou celkové rekonstrukce Svitavské nemocnice, jejíž další fáze by měla pokračovat výstavbou nového pavilonu. Ten má navázat na stávající objekt, v němž budou soustředěny provozy akutní medicíny,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. V plánu je vybudování jednotného zázemí ambulancí a lůžek pro příjem a ošetření ambulantních pacientů.

„Chystané aktivity vycházejí ze schváleného generelu rozvoje nemocnice, celkové předpokládané náklady investičního záměru včetně projektové dokumentace a souvisejících služeb činí téměř 628 milionů korun včetně DPH,“ doplnil Ladislav Valtr, krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Informace ke stavební části

Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a. s.Zhotovitel: MARHOLD a. s., PardubiceGenerální projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., JihlavaTDS: Uschemer, s.r.o.

Předání staveniště: 18. července 2022Dokončení: 6. února 2023

Náklady na rekonstrukci: 57 mil. vč. DPH

Zajímavosti

 • Na stavbě je dodán nejmodernější nábytek certifikovaný pro čisté prostory nemocnic
 • Ve vzduchotechnice je osazeno
  • 22 kusů tlumičů hluku  
  • 40 kusů hepafiltrů
  • 1117 bm potrubí
  • Specialitou bylo osazování požárního vzduchotechnického potrubí vnitřní šachtou mezi 2. a 4.NP v budově horolezcem a horolezeckým způsobem.
 • Slaboproudé rozvody obsahují:
  • 2 datové rozvaděče
  • 17 444 bm kabelů
  • 90 kusů datových zásuvek
  • 296 ukončení datových kabelů

Investice do Svitavské nemocnice od r. 2015

Rok

Název

Investice

Investor

2015

Dostavba psychiatrického oddělení

109,7 mil. Kč

Pardubický kraj/NPK

2016–2019

Rekonstrukce polikliniky a lékárny

33,9 mil. Kč

Pardubický kraj/NPK

2019

Rekonstrukce oddělení rehabilitace

29,5 mil. Kč

Pardubický kraj/NPK

2019–2022

Návazná péče

60,7 mil. Kč

NPK

2022–2023

Rekonstrukce JIP a ARO

57,4 mil. Kč

NPK

2022–2023

Technologie a vybavení COS, JIP etc.

81 mil. Kč

NPK

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.