Stavební práce v Pardubické nemocnici se přesouvají za nový pavilon

Stavební práce v Pardubické nemocnici se přesouvají za nový pavilon
22. dubna 2024
V pondělí 22. dubna bude v Pardubické nemocnici předáno staveniště a zahájena druhá etapa stavebních prací v okolí nového pavilonu. V následujících pěti týdnech pak dojde k postupnému zbourání té části budovy č. 2, kde se nacházejí dnes již nepoužívané operační sály. Hotovo by mělo být na podzim.

Po dokončení nového pavilonu se v Pardubické nemocnici opět rozjedou stavební práce. Staré operační sály, které se nacházejí v části budovy č. 2, ustoupí nové komunikaci. Jde o druhou etapu stavebních prací souvisejících s novým pavilonem, k níž se mohlo přistoupit teprve poté, co se celý provoz operačních sálů přesunul do novostavby. 

V místě bývalých operačních sálů vznikne nová komunikace, do které bude mimo jiné ústit výjezd ze suterénu pavilonu s urgentním příjmem. Po dokončení stavebních prací se zjednoduší průjezd vozidel ZZS a sanitek, které se už nebudou muset otáčet u tzv. vysokoprahové části urgentního příjmu, ale budou plynule pokračovat dál s výjezdem do ulice Komenského.

Upozorňujeme, že po dobu bourání, tedy v následujících pěti týdnech, budou touto cestou také vyjíždět vozidla odvážející stavební suť. 

Dočasná omezení a změny v areálů

Dětská chirurgie

Lůžková část dětské chirurgie je dočasně přesunuta do  2. patra budovy číslo 27 (původně ortopedie), ambulance se pak nacházejí v přízemí v prostorách bývalých chirurgických ambulancí. Vstup do budovy je možný pouze od staré přistávací plochy pro vrtulníky.

Průchod budovou č. 14

V souvislosti se záborem staveniště nebude možné využívat průchod budovy radiodiagnostiky (č. 14). Zadní vstup od budovy staré chirurgie (č. 2) bude pod dobu stavebních prací uzavřen.

Druhá etapa zahrnuje

  • Ubourání části budovy č. 2 (operační sály), propojení nového pavilonu a budovy č. 14 (do budoucna budou koridory dva, druhý propojí nový pavilon s budovou č. 27, ale ten není součástí této etapy)
  • Úpravu zpevněných ploch, sadové úpravy a venkovní osvětlení – poměrná část, která zahrnuje zbývající část v okolí budovy č. 2 po dokončení bouracích prací

Cena a realizace

  • Cena 22,7 mil. Kč s DPH, jde o součást aktuální stavby CUP
  • Termín provedení jaro–podzim 2024
  • Investorem je Nemocnice Pardubického kraje