Ve Svitavské nemocnici dostávají nový kabát jednotky intenzivní péče

Ve Svitavské nemocnici dostávají nový kabát jednotky intenzivní péče
26. srpna 2022
Ve Svitavské nemocnici byla zahájena rekonstrukce intenzivní péče a ARO. „Jde o modernizaci stávajících prostor, která umožní sdružení všech jednotek intenzivní péče do těsného sousedství. Momentálně se jednotky intenzivní péče nacházejí na dvou různých místech. Nyní dojde k jejich přesunu na jedno patro. Díky tomu bude moct zdravotnický personál například sdílet specializované vybavení, což zlepší kvalitu poskytované péče,“ vysvětlil náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice Pavel Kunčák.

Rekonstrukce umožní navýšení lůžek

Celkový aktuální počet lůžek intenzivní péče je v současné době 16. Rekonstrukce umožní, v případě potřeby, jejich navýšení na 19. „Pokud vše půjde podle plánu, měla by být stavba dokončena začátkem příštího roku,“ uvedl náměstek Pavel Kunčák. 

Stavba se odehraje za provozu

Stavba se bude odehrávat za provozu nemocnice. „Naší snahou je, aby dopady této rekonstrukce byly pro pacienty minimální. Jsme přesvědčeni, že dokážeme zachovat vysokou kvalitu poskytované péče,“ ujistil Pavel Kunčák.

Aktuálně se stěhují pacienti anesteziologicko-resuscitačního oddělení, a to na 6 týdnů. „ARO bude dočasně využívat převážně prostory chirurgické JIP, pro interní JIP jsme na celou dobu rekonstrukce připravili náhradní prostory na chirurgickém oddělení v místě bývalého operačního sálu. Chirurgická JIP se, také jen dočasně, přesune do nově zrekonstruovaných prostor bývalé jednotky intenzivní péče,“ poznamenal náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice. Všechny úpravy jsou provedeny tak, aby následně umožnily snadné využití prostor chirurgickým oddělením.

„Po ukončení rekonstrukce se do nového bude stěhovat interní a chirurgická JIP,“ upřesnil Pavel Kunčák a dodal, že celá rekonstrukce by měla trvat šest měsíců.

Projekt podpořený z programu REACT EU

Velkou devízou projektu, který byl finančně podpořen z programu REACT EU, bude rovněž usnadnění logistiky přepravy pacientů na operační sály a současně možnost pořízení nového vybavení nejen pro jednotky intenzivní péče, operační sály, ale i laboratoře.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.