Prostředí a zaměstnanec

Péče o zaměstnance

Kariéra

Díky spojení pěti nemocnic akutní lůžkové péče do jedné akciové společnosti jsme se se stali největším zaměstnavatelem v Pardubickém kraji, který může nabídnout perspektivní a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného příjmu a především garanci smysluplného povolání. Patříme mezi 10 největších zdravotnických zařízení v České republice a jsme součástí tzv. sítě páteřních nemocnic České republiky.

Našim zaměstnancům přinášíme celou řadu výhod v podobě firemních benefitů.

Pro vybraná pracoviště a pozice nabízíme i náborové příspěvky. 

Zdravotníkům poskytujeme rezidenční místa pro zvyšování jejich odborné způsobilosti. Adaptační proces

Adaptační proces má u zaměstnance zajistit, aby se co nejlépe a nejrychleji přizpůsobil podmínkám, které souvisí nejen s jeho pracovním místem, ale i s chodem organizace. Týká se nově nastupujících zaměstnanců nebo těch, co přecházejí na jinou pracovní pozici v rámci Nemocnice Pardubického kraje. Snahou celého procesu je usnadnit zaměstnanci start v novém pracovním prostředí.Vzdělávání

Nemocnice Pardubického kraje věnuje dlouhodobě náležitou pozornost rovněž vzdělávání, a to jak svých zaměstnanců, tak i studentů.

Nemocnice Pardubického kraje poskytuje zájemcům stáže ke specializačnímu vzdělávání na akreditovaných pracovištích. 

Studentům zdravotnických oborů nabízíme stipendijní program, který pomůže s úhradou nutných nákladů při vzdělávání.  

Nemocnice Pardubického kraje umožňuje také odborné praxe studentům středních škol, vysokých škol a univerzit. 

Studentům vycházíme vstříc při přípravě jejich bakalářských, magisterských nebo disertačních prací. Žádosti o provedení průzkumu nebo výzkumu v Nemocnicích Pardubického kraje je vyhověno s přihlédnutím k aktuálním možnostem.  

Nemocnice Pardubického kraje se pravidelně účastní veletrhů, výstav a prezentačních akcí pro studenty medicíny i nelékařských zdravotnických oborů. Cílem těchto aktivit je představit nemocnici blíže veřejnosti, ale také studentům jako atraktivního, perspektivního a konkurenceschopného zaměstnavatele.  


Akce pořádané nemocnicí

Den mediků 2021 

Cílem akce je seznámit studenty s chodem nemocnice, vybavením nebo atmosférou pracoviště. A možná jim tak pomoci s rozhodováním při výběru nemocnice pro budoucí povolání.

Zajímá Vás, jak akce probíhala? Podívejte se na video a přečtěte si o akci více zde


Vzdělávání v nemocnici - čísla, která možná (ne)znáte

29

Počet škol, s nimiž má Nemocnice Pardubického kraje uzavřenou dohodu o praxi studentů. Mezi partnery najdeme jak lékařské či farmaceutické fakulty a fakulty zdravotnických studií, tak samozřejmě střední a vyšší odborné zdravotnické školy z celé republiky.

290 

Tolik zdravotníků využilo roku 2016 do roku 2021 rezidenční místa v Nemocnici Pardubického kraje. Jde o program specializační přípravy zdravotnických pracovníků, který pravidelně podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jen za rok 2021 se do něj zapojilo 36 pracovníků.

58

Počet odborných stáží, které v rámci svého celoživotního vzdělávání absolvovali zdravotníci v Nemocnici Pardubického kraje v roce 2021, a to i přes omezení způsobená koronavirovou pandemií.

19

Tolik studentů zdravotnických oborů je v letošním roce zapojeno do stipendijního programu Nemocnice Pardubického kraje. Ten je určen pro studenty všeobecného lékařství a studenty oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, farmaceutický asistent, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut a ortopista.

620

Celkový počet studentů středních a vyšších zdravotnických škol a univerzit, který ročně absolvuje v některé z našich pěti nemocnic odbornou výuku a praxi. Praxe u nás běžely pandemii navzdory, a to i v době uzavření škol. Studenti byli v nemocnici zaměstnáni na dohodu o provedení práce.

Praktická výuka je v nemocnicích zajišťována nejen pro všechny studenty zdravotnických oborů, ale i pro obory informatiky, ekonomie, elektroniky či kuchař, byť v omezeném množství.Psychologická pomoc a intervence

Podpora zaměstnanců v řešení tíživých situací, které zasahují i do pracovního života, je zajištěna prostřednictvím tzv. peerů. Jde o vyškoleného kolegu, který během rozhovoru analyzuje problém a nabízí cesty, jak lze situaci řešit.