Tým peerů a krizových interventů

Nemocnice Pardubického kraje (NPK) má fungující tým peerů a krizových interventů, který zajišťuje psychosociální intervenční službu. Aktivní práce peerů a zdravotnických interventů je v systému dobrovolná.

Služba vychází z potřeb zdravotnických pracovníků a je v souladu s modelem komplexní péče o pacienta a jeho blízké.

Peer podpora a krizové intervence jsou poskytovány dle platných legislativních norem, v souladu se závaznými stavovskými dokumenty a patří mezi benefity pro zaměstnance NPK a má název: „Měj u sebe svého peera“. Všichni kolegové jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Krizová intervence

První odborná psychická pomoc sekundárně zasaženým, přímým kontaktem se zdravotnickým interventem.

Základní opatření poskytnutá osobám blízkým pacienta/pozůstalým, kteří vykazují symptomy akutní stresové reakce.

Podpora je zaměřená na zmírnění akutních obtíží osob v náročných životních situacích, zpravidla v krátkém časovém horizontu od vzniku události, bezprostředně.

Na jejich zásah může dle potřeby navazovat péče psychologická, psychiatrická, psychoterapeutická atd.

Cílem je poskytovat psychickou podporu při umírání a smrti, v první fázi zármutku a truchlení, pacientům, jejich rodinám, osobám blízkým.

 

Nejčastější typy nadlimitně zatěžujících událostí                                 

Náhlá úmrtí dítěte/ dospělého, úmrtí rodičky, porod mrtvého plodu, traumatická úmrtí dětí, sebevražedné pokusy, dopravní nehody s úmrtím, podpora rodiny pacienta v kritickém stavu, neúspěšná laická první pomoc, podpora po sdělení infaustní prognózy pacientovi/osobě blízké a jiné.

 

Peer podpora

Kolegiální psychická pomoc prostřednictvím kontaktem s peerem. Podpora je poskytována zdravotníkem s certifikovaným výcvikem se stejnou nebo podobnou profesní zkušeností. Podpora při zvládání psychicky nadlimitně obtížné profesní situace, která probíhá mezi peerem a zasaženým kolegou.

Intervence nejsou žádnou léčbou ani psychoterapií, ale rozhovor a setkání s peerem.

Služba je zaměřena na poskytování a zajištění podpory v náročných životních či pracovních situacích, při opakovaném setkání s nadlimitní zátěží, chronickém zatížení či přetížení profesionála. Pomoc nabízí aktivní naslouchání, poskytnutí emoční podpory, empatii, doporučení.

Cílem poskytované intervence je obnovení duševních sil, zmírnění stresové reakce, pochopení reakce na událost, doporučení nebo předání zasaženého do další odborné péče, pokud je tato zasaženým preferována.

 

Nejčastější typy nadlimitní psychické zátěže při poskytování zdravotních služeb

mobbing/bossing na pracovišti, napadení zdravotníka, iatrogenní poškození pacienta, kontakt s pozůstalými, opakující se zátěžové situace ve vazbě na charakter poskytovaných zdravotních služeb – např. péče o seniory, intenzivní a anesteziologicko-resuscitační péče, péče o duševně a psychicky nemocné, různé náročné osobní životní situace zasahující do výkonu profese (rozvod, finanční obtíže, nefungující podpora rodiny při výkonu povolání…) a jiné.