Duchovní péči nabízíme v Nemocnicích Pardubického kraje všem pacientům, jejich blízkým i zdravotníkům bez ohledu na církevní příslušnost a náboženství. Duchovní služba se řídí přáním toho, komu je poskytována a bere ohled na jeho/její lidskou důstojnost a mravní integritu.

Duchovní církve, které v dané oblasti působí, mají ve své činnosti zahrnutou péči o nemocné. Rádi navštíví na požádání pacienty v nemocnicích i zdravotnický personál.

O návštěvu duchovního můžete požádat ošetřující personál nebo koordinátora.

Pardubická nemocnice

  • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
  • Pro pacienty, příbuzné i personál se konají každý měsíc bohoslužby v Centru duchovní péče OÁZA, které se nachází v 1. patře budovy č. 13 (hlavní vrátnice). 

Chrudimská nemocnice

  • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
  • Pro pacienty, příbuzné i personál se konají každý měsíc bohoslužby v salonku u jídelny nemocnice.

Orlickoústecká nemocnice

  • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
  • Koordinátorka poskytování duchovní péče v Orlickoústecké nemocnici – Lenka Bílá, tel. +420 601 321 607.

Litomyšlská nemocnice

  • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
  • Zajistíme i zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví registrovaných v ČR podle přání nemocného.

Svitavská nemocnice

  • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
  • Duchovní služby ve Svitavské nemocnici, péči o existenciální, duchovní a náboženské potřeby poskytuje nebo zprostředkovává nemocniční kaplanka Mgr. Jaroslava Hrdličková, tel. +420 731 405 517.
Linka spirituální podpory

Asociace nemocničních kaplanů uvedla do provozu novou Linku spirituální podpory, která je k dispozici na čísle +420 722 954 361 každý den od 7.00 do 22.00 hodin. Více informací naleznete v letáku a na webových stránkách asociace.