Výpůjční:
  • prezenční – půjčíme vám dokument v prostorách knihovny nebo studovny,
  • absenční – půjčíme vám dokument domů,
  • meziknihovní výpůjční a reprografické služby (MVS) – zajistíme vám dokument nebo jeho kopii z jiné knihovny v České republice,
  • mezinárodní meziknihovní výpůjční a reprografické služby (MMVS) – zprostředkujeme vám dokument nebo jeho kopii z jiné knihovny mimo Českou republiku,
  • cirkulační výpůjční služby – zajistíme vám pravidelné výpůjčky vámi vybraného periodika (ať už z fondu naší nebo jiné lékařské knihovny).
Informační:
  • poradenské služby – ať už hledáte knihu, časopis nebo článek, obraťte se na nás,
  • bibliograficko-informační služby – dohledáme informace z katalogů i databází,
  • lokačně-informační služby – dohledáme vámi žádaný titul v celosvětové síti knihoven,
  • zpřístupňování elektronických informačních zdrojů – vyhledáme pro vás elektronicky zveřejněný dokument,
  • praktické prezentace práce s elektronickými zdroji – naučíme vás vyhledávat v odborných databázích.
Rešeršní:

Potřebujete podklady pro chystanou přednášku, odbornou práci nebo přípravu ke zkoušce? Vypracujeme vám výčet literatury na míru dle vámi zadanému tématu.

Rešeršní služby se poskytují z elektronických bází dostupných ve SVI nebo přístupných na internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek. Pověřený pracovník SVI zpracuje rešerši v dohodnuté lhůtě dané provozními možnostmi. Formulář na objednávku rešerše najdete zde.

Reprografické:

Pro potřeby uživatelů knihovny zajišťujeme černobílé xerokopie a skeny v souladu s Autorským zákonem.