Lékařská knihovna Pardubice

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR dne 14. 12. 2020 jsou lékařské knihovny od pátku 18. 12. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Po celou dobu uzavření knihoven je zajištěna dostupnost služeb pro zaměstnance NPK na základě předchozího telefonického či e-mailového objednání. Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy.

!!! Upozornění: Lékařská knihovna v Pardubické nemocnici bude dne 29. 1. 2021 uzavřena i pro zaměstnance NPK. !!!

 

Středisko věděckých informací
- lékařská knihovna Pardubice

Kontakt

Vedoucí knihovny: Dana Tlapáková, dana.tlapakova@nempk.cz
Knihovnice: Anna Krejčí, anna.krejci@nempk.cz
Telefon: +420 466 011 109, +420 466 011 142
E-mail: knihovna.npk@nempk.cz

Adresa

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Umístění

Budova ředitelství (č. 11) – I. patro

Výpůjční doba

Pondělí 10.00–16.00
Úterý 10.00–15.30
Středa zavřeno
Čtvrtek 10.00–15.30
Pátek 10.00–15.00

 

O knihovně

Středisko vědeckých informací – lékařská knihovna (dále jen SVI) je knihovnou základní se specializovaným fondem v oblasti humánního lékařství a zdravotnictví. Posláním knihovny je poskytovat kvalitní odborné knihovnické a informační služby podle požadavků a potřeb svých uživatelů, především lékařů a odborných pracovníků NPK a odborné zdravotnické veřejnosti, přispívat k rozvoji jejich odborné úrovně, podporovat jejich vědeckou, pedagogickou a léčebně preventivní činnost. Je součástí sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví (VISZ). 

SVI tvoří 3 základní knihovny se specializovaným fondem:

  1. SVI-Lékařská knihovna, Pardubická nemocnice evidovaná u MK ČR pod číslem 1875/2002, která metodicky vede knihovny NPK.
  2. LK - Lékařská knihovna, Litomyšlská nemocnice evidovaná u MK ČR pod číslem 3719/2003. 
  3. OK - Odborná knihovna, Orlickoústecká nemocnice evidovaná u MK ČR pod číslem 4559/2003.

Veškeré objednávky na nákup knih a časopisů pro všechna pracoviště společnosti Nemocnice Pardubického kraje zabezpečuje Středisko vědeckých informací – Lékařská knihovna Pardubice tak, aby nedocházelo ke zbytečně duplicitnímu nákupu.

Požadavky z jednotlivých oddělení nemocnic musí být vypsány na formuláři Mimořádný požadavkový list, podepsány příslušným primářem oddělení a předány do Lékařské knihovny v Pardubické nemocnici, kde bude zajištěno schválení a vyřízení objednávky. Nákup knih a časopisů se bude realizovat dle schváleného rozpočtu knihoven. 

Objednávky knih a časopisů, které budou umístěny v příručních knihovnách na jednotlivých odděleních nemocnic, budou hrazeny výhradně z provozních prostředků příslušného oddělení. Řádně vyplněný požadavkový list musí být předán do SVI - Lékařské knihovny v Pardubické nemocnici, kde bude zařízen jejich nákup, zkatalogizování a proti podpisu budou knihy předány na oddělení osobě, která zodpovídá za knihy v příruční knihovně.

 

Složení knihovní rady

  • MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. - předseda
  • MUDr. Eduard Ehler, CSc.
  • Dr. Med. Germund Hensel, Ph.D.
  • MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.
  • MUDr. Dávid Fekete