Lékařská knihovna Pardubice

Středisko vědeckých informací
- lékařská knihovna Pardubice

Kontakt

Vedoucí knihovny: Dana Tlapáková, dana.tlapakova@nempk.cz
Knihovnice: Anna Krejčí, anna.krejci@nempk.cz
Telefon: +420 466 011 109, +420 466 011 142
E-mail: knihovna.npk@nempk.cz

Adresa

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Umístění

Budova ředitelství (č. 11) – I. patro

Výpůjční doba

Pondělí 10.00–16.00
Úterý 10.00–15.30
Středa zavřeno
Čtvrtek 10.00–15.30
Pátek 10.00–15.00


O knihovně

Středisko vědeckých informací – lékařská knihovna (dále jen SVI) je knihovnou základní se specializovaným fondem v oblasti humánního lékařství a zdravotnictví. Posláním knihovny je poskytovat kvalitní odborné knihovnické a informační služby podle požadavků a potřeb svých uživatelů, především lékařů a odborných pracovníků NPK a odborné zdravotnické veřejnosti, přispívat k rozvoji jejich odborné úrovně, podporovat jejich vědeckou, pedagogickou a léčebně preventivní činnost. Je součástí sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví (VISZ). 

SVI tvoří 3 základní knihovny se specializovaným fondem:

  1. SVI-Lékařská knihovna, Pardubická nemocnice evidovaná u MK ČR pod číslem 1875/2002, která metodicky vede knihovny NPK.
  2. LK - Lékařská knihovna, Litomyšlská nemocnice evidovaná u MK ČR pod číslem 3719/2003. 
  3. OK - Odborná knihovna, Orlickoústecká nemocnice evidovaná u MK ČR pod číslem 4559/2003.

Veškeré objednávky na nákup knih a časopisů pro všechna pracoviště společnosti Nemocnice Pardubického kraje zabezpečuje Středisko vědeckých informací – Lékařská knihovna Pardubice tak, aby nedocházelo ke zbytečně duplicitnímu nákupu.

Požadavky z jednotlivých oddělení nemocnic musí být vypsány na formuláři Mimořádný požadavkový list, podepsány příslušným primářem oddělení a předány do Lékařské knihovny v Pardubické nemocnici, kde bude zajištěno schválení a vyřízení objednávky. Nákup knih a časopisů se bude realizovat dle schváleného rozpočtu knihoven. 

Objednávky knih a časopisů, které budou umístěny v příručních knihovnách na jednotlivých odděleních nemocnic, budou hrazeny výhradně z provozních prostředků příslušného oddělení. Řádně vyplněný požadavkový list musí být předán do SVI - Lékařské knihovny v Pardubické nemocnici, kde bude zařízen jejich nákup, zkatalogizování a proti podpisu budou knihy předány na oddělení osobě, která zodpovídá za knihy v příruční knihovně.

 

Složení knihovní rady

  • MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. - předseda
  • MUDr. Eduard Ehler, CSc.
  • Dr. Med. Germund Hensel, Ph.D.
  • MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.