Lékařská knihovna v Litomyšli

Lékařská knihovna bude v pondělí 4. 7. uzavřena. V případě potřeby knihovních služeb se, prosíme, obracejte na knihovna.npk@nempk.cz

Lékařská knihovna v Litomyšli

Kontakt

Knihovnice: Kateřina Cíhová, katerina.cihova@nempk.cz
Telefon: +420 461 655 135
E-mail: knihovna.npk@nempk.cz

Adresa

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Litomyšlská nemocnice
Lékařská knihovna v Litomyšli
J. E. Purkyně 652
570 14 Litomyšl

Umístění

budova J – v chodbě naproti jídelně

Výpůjční doba

Pondělí 8.00–13.00, 13.30–15.00 
Úterý  zavřeno
Středa  zavřeno
Čtvrtek 8.00–13.00, 13.30–15.00 
Pátek  zavřeno

 

O knihovně

Lékařská knihovna je součástí Svitavské nemocnice od roku 1957. Se vznikem OÚNZ v roce 1960 byla knihovna dobudována na lékařskou pro všechna zdravotnická zařízení v okrese a v této podobě existovala do 30. června 1991. V rámci transformačního procesu ve zdravotnictví došlo k tomuto datu k zániku OÚNZ a knihovna působila od 1. 7. 1991 jako středisko vědeckých informací Nemocnice ve Svitavách.

V lednu 2003 byla knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) zapsána na Ministerstvu kultury České republiky do evidence knihoven pod evidenčním číslem 3719/2003.

V roce 2016 přešla knihovna pod metodické vedení Střediska vědeckých informací – lékařské knihovny v Pardubicích a její působnost se rozšířila opět i pro nemocnici Litomyšl.

V listopadu 2017 byla knihovna přestěhována do Litomyšlské nemocnice a změnila svůj název na Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Lékařská knihovna v Litomyšli.

V současné době poskytuje knihovna kvalitní odborné knihovnické a informační služby podle požadavků a potřeb svých uživatelů, především lékařů a odborných pracovníků Nemocnice Pardubického kraje a odborné zdravotnické veřejnosti.