Odborná knihovna Orlickoústecké nemocnice

Odborná knihovna Orlickoústecké nemocnice

 

Kontakt

Knihovnice: Bc. Lenka Sedláčková, l.sedlackova@nempk.cz 

Telefon: +420 465 710 221
E-mail: knihovna.npk@nempk.cz

Adresa

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Orlickoústecká nemocnice – odborná knihovna
Čs. Armády 1076
562 18 Ústí nad Orlicí

Umístění

Interna – III. poschodí

Výpůjční doba

Pondělí zavřeno
Úterý 8.00–12.00, 12.30–14.00
Středa 8.00–12.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00–12.00, 12.30–14.00

 

O knihovně

Odbornou literaturu nakupovala nemocnice od svého vzniku v roce 1939, knihy byly deponovány v pracovnách primářů a na jednotlivých odděleních a zařízeních. Po vzniku OÚNZ došlo k centralizaci knihovních fondů a od r. 1969 byla zřízena ústřední knihovna s profesionálním knihovníkem na plný úvazek při nemocnici v Ústí nad Orlicí, která sloužila všem začleněným zařízením. Po roce 1989 došlo k postupnému osamostatňování jednotlivých zdravotnických zařízeních, zřizovatelem knihovny se stala Orlickoústecká nemocnice, a.s. Odborná knihovna splnila podmínky akreditace k poskytování veřejných informačních a knihovnických služeb ve zdravotnictví, od roku 2003 je evidována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 4559/2003 jako knihovna základní se specializovaným fondem.

Knihovna má připojení na internet a při knihovně je zřízena studovna odborné literatury. Od roku 1996 používá při zpracování fondu knihovnický systém ISIS-MAKS, který byl v roce 2003 nahrazen systémem CLAVIUS. Postupně byl snížen pracovní úvazek na 0,5.  Orlickoústecká nemocnice je od 1. 1. 2015 součástí zdravotnického zařízení Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odborná knihovna je začleněna do Střediska vědeckých informací tohoto zařízení. V 2016 byl pořízen nový knihovnický software Verbis a spuštěn katalog Portaro.

Knihovna je od počátku umístěna ve III. poschodí v budově interny.  Vedle odborné knihovny zde byla knihovna pacientská a zaměstnanecká (původně odborová), které nakupovaly a půjčovaly krásnou a populárně naučnou literaturu pacientům i zaměstnancům. Došlo ke sloučení těchto knihoven, jsou samostatnou částí odborné knihovny a slouží pouze zaměstnancům. V roce 1999 se podařilo pro potřeby knihovny získat sousední místnost a zřídit zde studovnu se 17 místy, která slouží i jako seminární místnost především pro potřeby interního oddělení.