Pardubice

Zahraniční časopisy

 1. The Journal of pediatrics http://support.blackwellpublishing.com/
 2. The Lancet Neurology https://www.journals.elsevier.com/the-lancet-neurology
 3. Neurology Official Journal of the American Academy of neurologyhttps://www.researchgate.net/journal/1526-8748_Neurology_Clinical_Neurophysiology
 4. Obstetrics&Gynecology http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx

České časopisy

 1. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovacahttp://www.achot.cz/
 2. Acta medicinae- http://www.actamedicinae.cz/
 3. Anesteziologie a intenzivní medicína http://www.csim.cz/spolecnost/casopis-anesteziologie-a-intenzivni-medicina/
 4. Bezpečnost a hygiena práce– BT http://bozp.wkonline.cz/
 5. Bolest - časopis Společnosti pro studium a léčbu bolestihttp://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/bolest20
 6. Bulletin – sdružení praktických lékařůhttps://splcr.cz/
 7. Computer– ICT http://www.zive.cz/computer/sc-214
 8. Computerworld– ICT http://computerworld.cz/
 9. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgiehttp://www.csnn.eu/
 10. Česká a slovenská oftalmologie http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-oftalmologie
 11. Česká gynekologiehttp://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie
 12. Časopis lékařů českých http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych
 13. Česko-slovenská pediatriehttp://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie
 14. Florence http://www.florence.cz/
 15. Gastroenterologie a hepatologiehttp://www.csgh.info/cs/intro
 16. Medicína pro promoci medical-tribune.cz/src/cs…
 17. Moderní gynekologie  a  porodnictví– PG http://www.levret.cz/texty/casopisy/mgp/
 18. Mzdová účetní– PAM http://www.anag.cz/mzdova-ucetni/cz/c-1374/
 19. Národní pojištění– PAM http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/
 20. Otorinolaryngologie a foniatrie http://www.mf.cz/produkty/otorinolaryngologie-a-foniatrie/
 21. Poradce – Právní http://www.sudp.cz/
 22. Postgraduální medicína -http://zdravi.euro.cz/archiv/postgradualni-medicina/covers
 23. Práce a mzda– PAM on-line přístup http://www.mzdovapraxe.cz/casopis-prace-a-mzda/
 24. Pracovní lékařstvíhttp://www.prolekare.cz/pracovni-lekarstvi
 25. Praktický lékař http://www.mf.cz/produkty/prakticky-lekar/
 26. Právní rádce– PAM http://pravniradce.ihned.cz/
 27. Rehabilitace a fyzikální lékařstvíhttp://www.mf.cz/produkty/rehabilitace-a-fyzikalni-lekarstvi/
 28. Rozhledy v chirurgiihttp://www.prolekare.cz/rozhledy-v-chirurgii
 29. Soukromé právo– Právní http://www.wolterskluwer.cz/cz/online-produkty/soukrome-pravo.c-571.html
 30. Umění fyzioterapie http://www.umeni-fyzioterapie.cz/
 31. Veřejné zakázky v praxi- Právní http://www.forum-media.cz/detail-produktu/verejne-zakazky-v-praxi.html
 32. Vnitřní lékařstvíhttp://www.vnitrnilekarstvi.eu/
 33. Zdravotnictví medicínahttp://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-  noviny-zdn/default
 34. Zprávy CEM–MKB http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie

Litomyšl

 1. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca http://www.achot.cz/
 2. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa https://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/diabetologie-metabolismus-endokrinologie-vyiva
 3. Florence https://www.florence.cz/
 4. Gastroenterologie a hepatologie https://www.csgh.info/cs/intro
 5. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL https://www.geum.org/kazuistiky-v-alergologii-pneumonii-a-orl/
 6. Kazuistiky v diabetologii https://www.geum.org/kazuistiky-v-diabetologii/
 7. Medicína pro promoci https://www.tribune.cz/nase-tituly/medicina-po-promoci
 8. Pediatrie pro praxi https://www.pediatriepropraxi.cz/
 9. Praktický lékař https://www.mf.cz/produkty/prakticky-lekar/predstaveni-titulu/
 10. Psychologie dnes https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes
 11. Rehabilitace a fyzikální lékařstvíhttps://www.mf.cz/produkty/rehabilitace-a-fyzikalni-lekarstvi/predstaveni-titulu/
 12. Výživa a potravinyhttps://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny/
 13. Zdravotnictví a medicína https://zdravi.euro.cz/

Prezenční na odděleních:

 1. Computer živě https://www.zive.cz/casopis-computer/sc-214/default.aspx
 2. Chip https://www.chip.cz/
 3. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství https://www.trios.cz/ostatni/odborne-casopisy/kmil/
 4. Mzdová účetní https://www.anag.cz/mzdova-ucetni/pC40.20273V/
 5. Otorinolaryngologie a foniatrie https://www.otorinolaryngologie.cz/casopis/
 6. Praktická personalistika  https://www.anag.cz/prakticka-personalistika/pC50.20295V/

Ústí nad Orlicí

 1. Florence https://www.florence.cz/
 2. Medical Tribune https://www.tribune.cz/
 3. Terapie (dříve AM review) https://terapie.digital/
 4. Vojenské zdravotnické listy https://www.mmsl.cz/

Prezenční na odděleních:

 1. Computer živě https://www.zive.cz/casopis-computer/sc-214/default.aspx
 2. Česká gynekologie https://www.cs-gynekologie.cz/casopisy/ceska-gynekologie
 3. IT systems https://www.systemonline.cz/casopis-it-systems/aktualni-vydani.htm
 4. Moderní gynekologie a porodnictví https://send.cz/casopis/149/moderni-gynekologie-a-porodnictvi
 5. Mzdová účetní https://www.anag.cz/mzdova-ucetni/pC40.20273V/
 6. Praktická personalistika https://www.anag.cz/prakticka-personalistika/pC50.20295V/
 7. Rehabilitace a fyzikální lékařstvíhttps://www.mf.cz/produkty/rehabilitace-a-fyzikalni-lekarstvi/predstaveni-titulu/
 8. Security World https://www.computerworld.cz/securityworld/
 9. Sondy https://www.esondy.cz/
 10. Umění fyzioterapie https://www.umeni-fyzioterapie.cz/
 11. Zprávy CEMhttp://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie