Testování – nejčastější dotazy

Testování PCR

 • Kolik odběrových míst je v Nemocnici Pardubického kraje a jaká je jejich kapacita?

Nemocnice Pardubického kraje (NPK) provozuje odběrová místa v Pardubické, Chrudimské, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnici. Každé z nich má kapacitu 40 osob za hodinu. 

 • Jsou v Pardubickém kraji další odběrová místa mimo nemocnice?

Kromě odběrových míst v Nemocnici Pardubického kraje je testování na covid-19 zajišťováno také společností MeDiLa spol. s. r. o. v Pardubicích.

 • Kolik laboratoří vyhodnocuje vzorky a jaká je jejich kapacita?

V Nemocnici Pardubického kraje vyhodnocují vzorky laboratoře v Pardubické, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnici. Laboratoře dokážou zpracovat zhruba 2500 vzorků denně.

 • Za jak dlouho jsou známé výsledky?

Výsledky testu na covid-19 jsou zpravidla známy nejpozději do druhého dne. Samoplátci, kteří potřebují lékařské potvrzení například pro účely vycestování, si jej pak mohou vyzvedávat až v odpoledních hodinách. Více informací o vydávání potvrzení v jednotlivých odběrových místech najdete zde.

 • Jak se dozvím výsledky?

Informace o výsledku vyšetření vám bude zaslána prostřednictvím SMS na mobilní telefon.

 • Nemůžu se dostavit na odběr osobně, co mám dělat?

Kontaktuje svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, mohou vám zajistit odběr přímo u vás doma. Nemocnice Pardubického kraje zajišťuje výjezdní odběrový tým, který v indikovaných případech provádí odběry na covid-19 v místě pobytu pacienta, vyjíždí čtyřikrát v týdnu na pokyn krajské hygieny.

 • Kdo organizuje odběry na covid-19 v Pardubickém kraji?

Koordinátorem odběrů na covid-19 je krajská hygienická stanice, která má k dispozici vždy aktuální přehled o kapacitě odběrových míst a laboratoří.

 • Jak zrušit objednaný termín?

Rezervace termínu na odběr je závazná. V případě, že na odběr nemůžete dorazit nebo chcete zrušit rezervaci, registraci je možné zrušit prostřednictvím rezervačního formuláře. 

 • Jak probíhá odběr?

Po příchodu na odběrové místo vás sestra vyzve k předložení dokladu totožnosti. Po ověření totožnosti a kontrole žádanky vám bude v odběrové místnosti proveden výtěr z nosu a nosohltanu pomocí odběrové štětičky. Samotný odběr trvá několik vteřin a není příjemný, ale nebolí.

 • Co dělat, když na mnou vybraném odběrovém místě je volný termín až za několik dní?

Kontaktujte svého praktického lékaře, který ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí ověří kapacity odběrových míst a nabídne vám jinou možnost odběru.

Návod, jak postupovat v případě, že se potřebujete nebo chcete nechat otestovat, najdete zde.


Antigenní testování

 • Proč mi nepřišel e-mail o potvrzení rezervace antigenního testu?

Z důvodu velkého zájmu o antigenní testování může být systém pro rezervaci termínu testování přetížený. Pokud se po uskutečnění rezervace na monitoru zobrazí potvrzení o provedené rezervaci, pak je tato rezervace platná. Zároveň doporučujeme v e-mailových klientech sledovat i doručenou poštu ve složkách Spam, Hromadné apod.

 • Budou se pro velký zájem veřejnosti navyšovat termíny antigenního testování?

Testovací kapacity budou průběžně upravovány podle aktuálních možností odběrových center NPK a zájmu o testování ze strany veřejnosti.

 • V jakém jazyce mi bude vydán výsledek antigenního testu?

Výsledek antigenního testu je vydáván pouze ve českém jazyce. Na vytištěnou žádanku je pracovníkem odběrového centra doplněn čas a místo provedení testu i jeho výsledek. V případě pozitivního výsledku se na místě provádí ještě PCR vyšetření.

 • Provádí se antigenní test výtěrem z nosohltanu, nebo ze slin?

Antigenní test se provádí výtěrem z nosohltanu.

 • Je na odběrovém místě možnost vyplnit Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost, když nemám doma tiskárnu?

Na odběrovém místě bude Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost k dispozici, ale doporučujeme jej z důvodu urychlení procesu testování přinést již vyplněný s sebou.

 • Je možné použít antigenní test pro cestu do zahraničí?

Před cestou do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platné podmínky pro vstup do dané země. Výsledek antigenního testu nemusí být dostatečným dokladem pro vycestování. Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 • Mohou antigenní testování podstoupit i občané jiné země než České republiky?

Antigenní testování může podstoupit na odběrových místech NPK občan jakékoliv země. Pokud však nepřispívá do systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, musí si test uhradit z vlastních prostředků.