Očkování – nejčastější dotazy

Jak se na očkování přihlásit?

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích. Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz).
V případě, že spadáte do aktuální prioritní skupiny a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře, který se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete se obrátit také na infolinku 1221.

Jak rezervovat termín očkování?

Druhým krokem po registraci je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: reservatic.com/ockovani.
Bez zvací SMS není rezervace možná.

Jak na očkování přihlásit nezletilé?

Přihlašování nezletilého probíhá stejně jako u dospělých, a to ve dvou krocích, které jsou popsány výše. Nezletilí se na očkovací místo dostaví v doprovodu zákonného zástupce, který dá informovaný souhlas s očkováním. S sebou je třeba mít občanský průkaz, průkaz pojištěnce nezletilého, zdravotní a očkovací průkaz a vyplněný dotazník, který stáhnete na stránkách MZČR (pro věkovou skupinu 5–11 let zde, pro věkovou skupinu 12–15 let zde).  Doporučujeme vzít si s sebou i doklad, kterým se prokáže, že jde o zákonného zástupce nezletilého (např. rodný list).

Jakými vakcínami jsou nezletilí očkováni?

Osoby od dvanácti do patnácti let jsou očkování vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) anebo vakcínou Spikevax (Moderna). Děti od pěti do jedenácti let jsou očkováni vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech) určenou pro tuto věkovou kategorii.

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?

Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 6 týdnů ve stejný čas.

Jak rezervovat termín třetí dávky očkování?

Postup rezervace na třetí dávku je stejný, jako na první dávku očkování. Podrobné informace naleznete výše pod otázkou „Jak se na očkování přihlásit“.

Jak změnit termín očkování 1. dávky?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky za 6 týdnů.

Jak změnit termín očkování 2. dávky?

V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky například z důvodu nemoci, kontaktujte linku 1221 anebo Krajskou očkovací linku na tel. 466 026 466. 

Jak změnit termín očkování 3. dávky?

Stejně jako u předchozích dávek lze termín změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo přes Krajskou očkovací linku na tel. 466 026 466. 

Jak zrušit termín očkování?

Pokud máte uživatelský účet v systému Reservatic, můžete zrušit svou rezervaci na očkování ze svého účtu. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze. V případě potřeby změny kontaktujte 1221 anebo očkovací centrum.

Mohu upravit své osobní údaje při rezervaci?

V rezervačním formuláři je možné dodatečně upravit předvyplněné osobní údaje, nelze upravit pouze číslo pojištěnce (rodné číslo u občanů ČR), jméno a příjmení.

Mohu upravit své osobní údaje v potvrzené rezervaci?

V případě, že došlo k překlepu při vyplňování rezervace, můžete telefonicky požádat 1221 nebo očkovací centrum o úpravu osobních údajů. Nelze upravit pouze číslo pojištěnce, jméno a příjmení.

Kam se mohu obrátit, pokud mám problém s registrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s registrací a rezervací je zřízena infolinka na telefonním čísle 1221. Můžete také využít e-mailový kontakt covid-podpora@nakit.cz. Helpdesk i infolinka jsou provozovány v pracovní dny 8:00–19:00 a o víkendech a svátcích 9:00–16:30.

Pro pomoc s registrací k očkování proti covidu-19 můžete volat také krajskou infolinku 466 026 466. V provozu je v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nepřišel mi certifikát o prodělaném očkování. Kde jej mohu získat?

Při registraci k očkování proti covid-19 je nutné uvést e-mail i mobilní telefonní číslo. Pokud nebyly tyto údaje při registraci vyplněny, elektronický certifikát vám nemohl být doručen. V jiném případě mohl být e-mail nebo telefon zadán s chybou.

  1. Pokud vám certifikát na zadaný e-mail nepřišel, využijte k jeho vyhledání následující webovou stránku: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F.
  2. Jestliže jste obdržel/a e-mail s certifikátem, ale nepřišla vám na mobilní telefonní číslo SMS s klíčem k jeho otevření, kontaktujte očkovací místo Nemocnice Pardubického kraje, kde vám byla vakcína aplikována:

Jaká očkovací látka je aplikována v očkovacích místech Nemocnice Pardubického kraje?

K očkování proti onemocnění covid-19 se v současné době v našich centrech využívá vakcína Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici je možné očkování vakcínou Nuvaxovid od společnosti Novavax.