Škola při zdravotnickém zařízení Pardubice připravuje pro dětské pacienty a jejich doprovod co nejpestřejší program při jejich hospitalizaci na dětském oddělení a dětské chirurgii.

Co děláme:
 • Škola se v průběhu celého školního roku podílí na výzdobě obou dětských oddělení i ambulancí.
 • Škola pro dětské pacienty zajišťuje vystoupení členů profesionálních divadel a hudebních souborů.
 • Za dětmi se zajímavými programy přicházejí pracovníci Ekocentra Paleta a DDM BETA, HZS Pardubického kraje, Městské policie Pardubice, SDH Chrudim.
 • Na obou dětských odděleních se pravidelně koná malování s malířem Janem „Honzou“ Lušovským.
 • Za hospitalizovanými dětmi každý týden docházejí zdravotní klauni.
 • Každý měsíc se koná beseda s pracovnicemi Krajské knihovny Pardubice včetně praktických ukázek zajímavých knih.
 • Malé pacienty navštěvují také sportovci, s plnou náručí dárků pravidelně přicházejí basketbalisté BK JIP Pardubice.
 • Každoročně za hospitalizovanými dětmi přichází Mikuláš, čert a anděl s nadílkou, díky ochotě a empatii herců VČD.
 • Společně se připravujeme na Vánoce a Velikonoce. Vyrábíme přáníčka a staráme se o výzdobu oddělení.
 • Průběžně připravujeme zajímavý, zejména výtvarný program i při dalších významných dnech a svátcích v roce.
 • Škola pomáhá prezentovat Pardubickou nemocnici na veřejnosti.
Herní specializace

Do práce učitelek školy jsme zakomponovaly prvky práce herních specialistů. Zahrnuje tyto základní úkoly:

 • snaha pochopit psychiku hospitalizovaných dětí i jejich rodičů
 • příprava před pobytem v nemocnici
 • příprava při příchodu do nemocnice
 • příprava před zákroky a vyšetřeními
 • zajištění vhodných pomůcek

Průvodci dětských pacientů i jejich rodičů na jednotlivých odděleních jsou látkové panenky Petruška a Péťa.