Škola při zdravotnickém zařízení v Pardubické nemocnici byla založena v roce 1955. Jejím prvním ředitelem byl PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným životem. Prostředí oddělení bylo sterilní a bezbarvé, s přísným režimem a s minimální možností návštěv. Velkým přínosem vzniku školy bylo zapojení dětských pacientů do činností známých z „civilního“ života, včetně školních a mimoškolních aktivit. Učitelky mateřské školy suplovaly funkci matek pro děti všech věkových kategorii. Oddělení byla zaplněna velkým počtem pacientů s dlouhou dobou hospitalizace. O zdravotním stavu nebyli dětští pacienti informováni. Zlomovým okamžikem v přístupu k dětskému pacientovi a jeho rodičům byl rok 1989.